fbpx

Cho ăn Mỹ

Mạng lưới Feeding America là tổ chức cứu trợ nạn đói trong nước lớn nhất của quốc gia, trong 40 năm, đã đáp ứng nhu cầu của những người Mỹ đang đấu tranh với an ninh lương thực.

Liên minh thực phẩm tốt

Food Well Alliance tồn tại để kết nối các thành viên của phong trào thực phẩm địa phương của Atlanta xung quanh việc xây dựng các cộng đồng lành mạnh hơn và chuyển đổi hệ thống thực phẩm địa phương của chúng tôi.

Hiệp hội Ngân hàng Lương thực Georgia

Được thành lập vào năm 1985, Hiệp hội Ngân hàng Lương thực Georgia là một hiệp hội thành viên phục vụ các ngân hàng lương thực khu vực ở Georgia trong nỗ lực chấm dứt nạn đói trên toàn tiểu bang.

Ngân hàng thực phẩm Georgia Mountain

Ngân hàng Thực phẩm Georgia Mountain là một liên kết quan trọng giữa các nguồn cung cấp thực phẩm và các cơ quan đối tác chăm chỉ dựa vào cộng đồng, những người giúp đưa thực phẩm đến những người cần.

X