fbpx

Bạn muốn tình nguyện như thế nào?

Tình nguyện là một cách tuyệt vời để đền đáp, dù chỉ một mình hoặc với một nhóm gia đình, bạn bè, đồng đội hoặc đồng nghiệp.
Đăng ký ngay hôm nay để tạo nên sự khác biệt.

Đăng ký Cá nhân

Muốn giúp một tay cho đỡ đói? Đăng ký ngay hôm nay cho một ca tình nguyện!
Đăng ký

Đăng ký nhóm

Có một nhóm bạn bè hoặc đồng nghiệp mà bạn muốn làm điều gì đó tốt với họ? Chúng tôi hoan nghênh các tình nguyện viên.
Đăng ký

Dịch vụ do Tòa án ủy quyền

Tìm cách đáp ứng các giờ dịch vụ theo lệnh của tòa án? Bạn phải trải qua một cuộc kiểm tra và đăng ký.
Đăng ký

Quan tâm đến việc tổ chức một ổ đĩa thức ăn?

Đăng ký
X