fbpx

Thu thập và sử dụng thông tin

Bởi vì trang web này chấp nhận các khoản đóng góp trực tuyến, một số thông tin nhận dạng cá nhân nhất định sẽ được thu thập. Các loại thông tin chúng tôi thu thập bao gồm tên, địa chỉ, địa chỉ e-mail, số điện thoại và thông tin thẻ tín dụng.

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin nhận dạng phi cá nhân khác về máy tính của bạn, chẳng hạn như loại trình duyệt bạn đang sử dụng hoặc tên miền của Nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn.

Food Bank là chủ sở hữu duy nhất của thông tin được thu thập trên trang web này. Chúng tôi sẽ không bán, chia sẻ hoặc cho thuê thông tin này hoặc bất kỳ thông tin tài trợ nào cho người khác theo những cách khác với những gì được tiết lộ trong tuyên bố này.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin chúng tôi thu thập

Thông tin nhận dạng cá nhân được thu thập bởi trang web của Ngân hàng Thực phẩm được sử dụng để thực hiện các hoạt động quyên góp trực tuyến. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin này để gửi cho người dùng thêm chi tiết về Ngân hàng Thực phẩm và các sự kiện, chương trình và dự án sắp tới của Ngân hàng.

Thông tin nhận dạng phi cá nhân có thể được sử dụng ở dạng tổng hợp để phân tích việc sử dụng trang web của chúng tôi và cải thiện thiết kế và giao diện trang web.

Thông tin mà chúng tôi thu thập này sẽ không được tiết lộ cho các bên thứ ba trừ khi theo yêu cầu của pháp luật hoặc yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật.

Cookie

Cookie là các tệp văn bản nhỏ được trình duyệt của bạn lưu trữ trên ổ cứng máy tính của bạn. Cookie không chứa thông tin nhận dạng cá nhân. Chúng cho phép chúng tôi cung cấp trải nghiệm liền mạch hơn cho người dùng của mình. Ví dụ: bằng cách đặt cookie cho trang web của chúng tôi, người dùng sẽ không phải đăng nhập bằng mật khẩu nhiều lần, do đó tiết kiệm thời gian trong khi điều hướng trang web của chúng tôi. Nếu người dùng từ chối cookie, có thể có những khu vực trên trang web của chúng tôi bị hạn chế. Cookie cũng có thể cho phép chúng tôi theo dõi và nhắm mục tiêu sở thích của người dùng để nâng cao trải nghiệm trang web của chúng tôi.

Liên kết

Trang web này chứa đường dẫn tới những trang khác. Food Bank không chịu trách nhiệm về các quy định về quyền riêng tư của các trang web khác. Khi chúng tôi liên kết đến một trang web mới, chúng tôi sẽ khởi chạy một cửa sổ trình duyệt mới.

Tuyên bố về quyền riêng tư này chỉ áp dụng cho thông tin được thu thập bởi trang web này.

Thư điện tử và thư bưu điện từ Ngân hàng Thực phẩm

Người dùng đã đăng ký sẽ tự động được đăng ký nhận bản tin e-mail và thư Bưu điện Hoa Kỳ của chúng tôi có chứa thông tin khuyến mại trừ khi họ chọn không tham gia trong quá trình đăng ký. Người dùng cũng có thể hủy đăng ký hoặc hủy nhận thông tin khuyến mại bằng cách liên hệ với chúng tôi theo một trong các cách sau:

Bảo vệ

Trang web này đã nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để bảo vệ thông tin của người dùng của chúng tôi bằng các thủ tục vật lý và điện tử thích hợp để ngăn chặn truy cập trái phép cả trực tuyến và ngoại tuyến. Chỉ những nhân viên cần thông tin để thực hiện một công việc cụ thể (chẳng hạn như điều phối viên tình nguyện) mới được cấp quyền truy cập vào thông tin nhận dạng cá nhân.

Phản hồi

Người dùng có thể cung cấp phản hồi cho Ngân hàng Thực phẩm bằng cách gửi e-mail đến info@acfb.org. Mọi thông tin liên hệ được nhập khi cung cấp phản hồi sẽ chỉ được sử dụng để xác nhận hoặc trả lời phản hồi đó.

Chỉnh sửa hoặc truy cập thông tin cá nhân

Nếu thông tin nhận dạng cá nhân của người dùng thay đổi (chẳng hạn như địa chỉ e-mail hoặc mã ZIP) hoặc nếu người dùng không còn mong muốn dịch vụ của chúng tôi nữa, chúng tôi sẽ cố gắng cung cấp cách sửa, cập nhật hoặc xóa dữ liệu cá nhân của người dùng đó đã cung cấp cho chúng tôi.

Thông tin cá nhân có thể được cập nhật bằng cách liên hệ với chúng tôi theo một trong các cách sau:

Thông báo về các thay đổi

Nếu chúng tôi quyết định thay đổi chính sách bảo mật của mình, chúng tôi sẽ thực hiện những thay đổi đó trên trang này và đăng thông báo trong một khoảng thời gian thích hợp trên trang chủ của chúng tôi. Nếu tại bất kỳ thời điểm nào chúng tôi quyết định sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân theo cách khác với thông tin đã nêu tại thời điểm thu thập, chúng tôi sẽ thông báo cho người dùng bằng e-mail. Người dùng sẽ có lựa chọn về việc chúng tôi có sử dụng thông tin của họ theo cách khác nhau này hay không. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin theo chính sách bảo mật mà thông tin được thu thập.

X