fbpx

Biểu mẫu đại lý

Có một số biểu mẫu cần hoàn thành trước khi trở thành đại lý đối tác và những biểu mẫu khác bạn sẽ cần phải hoàn thành thường xuyên để duy trì trạng thái đối tác của mình.

Giám sát Danh sách Kiểm tra Chuẩn bị Chuyến thăm:

Biểu mẫu TEFAP

Biểu mẫu GNAP

Biểu mẫu An toàn Thực phẩm

X