fbpx

Chúng tôi ở đây để giúp đỡ.

Cần giúp đỡ để xác định một cửa hàng thực phẩm gần bạn hoặc hỗ trợ để đảm bảo thực phẩm, chăm sóc sức khỏe, chăm sóc trẻ em hoặc các nhu cầu cần thiết khác? Soạn tin 'FINDFOOD' (COMIDA cho tiếng Tây Ban Nha) gửi 888-976-2232 hoặc tìm một cửa hàng thực phẩm gần bạn dưới đây:

Bản đồ Trợ giúp Tìm kiếm chứa ba loại trang web hỗ trợ thực phẩm:

Cơ quan Đối tác của Ngân hàng Thực phẩm - Các trang web Pantry có lịch trình thường xuyên

Mobile Pantries - Các trang web mở cửa một hoặc hai ngày mỗi tháng

Nhập địa chỉ của bạn vào trường Địa chỉ Tìm kiếm. Đặt bán kính tìm kiếm của bạn bằng cách điều chỉnh Thời gian lái xe. Nhấp vào “Tìm kiếm” để có danh sách kết quả. Chọn địa điểm mong muốn trên bản đồ hoặc từ danh sách kết quả, sau đó cuộn xuống và nhấp vào “Chỉ đường” hoặc “Chi tiết” để biết thêm thông tin.

X